Lions-veteran Ragnar Huser runder 80 år

Lions-veteran Ragnar Huser runder 80 år

Publisert av Kjell Øygard den 02.07.24.

Ragnar kan fortelle at LC Gjerdrum ble stiftet 26. april 1979. Det hadde seg slik at LC Skedsmo dette året feiret 10- årsjubileum, og da hadde naboklubben et prosjekt der de skulle hjelpe til med å etablere en ny klubb i distriktet. Ragnar ble da kontaktet av medlemmer i Skedsmoklubben, sannsynligvis fordi han allerede hadde vært Lionsmedlem mens han fra 1974 jobbet som økonomisjef i Bremanger smelteverk. Der var det visstnok en tradisjon at økonomisjefen også hadde verv i Lionsklubben. Ragnar tror at det faktum at han den gang tilfeldigvis fikk seg jobb i Elkem i Bremanger, samt at Gjerdrums tidligere tannlege gjennom mange år, Trygve Aronsveen, var medlem i Lions Club Ullensaker, gjorde at det ble stiftet en Lionsklubb relativt tidlig i Gjerdrum.

Etter at Ragnar og flere av initiativtagerne hadde rekruttert medlemmer blant sine bekjentskaper i Gjerdrum, ble klubbens første offisielle møte holdt hjemme hos Jens Kristian Olstad den 14. mai 1979. I Lions blir det medlemmet som organiserer møtene kalt for klubbmester. Og Ragnar kan fortelle at det i starten var et ytterst krevende verv å være klubbmester. Dette hadde sammenheng med at Skedsmoklubben, som hadde hjulpet til med å etablere LC Gjerdrum, hadde en kjøpmann som klubbmester. Kjøpmann Knut Hauglid, som han het, hadde butikk med ferskvaredisk for kjøtt, og ifølge Ragnar var det ikke måte på hvilken oppvartning medlemmene i LC Skedsmo var vant med. Gjerdrum skulle forsøke å herme etter Skedsmo, og skal vi tro Ragnar lå ikke serveringa på klubbmøtene etter Skedsmos standard. Men ganske fort ble det nødvendig å modere serveringa til et langt mer overkommelig nivå. Dette var slik Ragnar ser det i dag et helt nødvendig grep for å få noen til å være klubbmester.

Lionsklubber verden over har alltid drevet med inntektsbringende dugnader og arrangementer for å kunne yte økonomisk støtte til internasjonale, nasjonale og lokale tiltak. Slik har det også vært for LC Gjerdrum. I dag er singelsalget på vinteren en av de kjente inntektsbringende aktivitetene i klubben. Ragnar kan fortelle at pensjonistfesten var blant de tidligste arrangementene i klubben. Den første pensjonistfesten samlet 150 mennesker da den ble holdt på Bøndernes Hus i 1980. Ellers husker Ragnar tilbake på medvirkning i de årlige Hurdalslekene for funksjonshemmede. Her har LC Gjerdrum vært med på arrangørsiden fra1985. Når vi spør Ragnar om han kan trekke fram en aktivitet som et slags høydepunkt, er han rask med å svare at klubbens konserter i mange år var å regne for kulturbegivenheter i Gjerdrum. Han nevner konserter med Vamp, Benny Borg, Bjørn Eidsvåg, samt duoen Gisle Børge Styve og Heine Totland, som noen av de virkelig gode opplevelsene. Men i samtalen med Ragnar kan en likevel ane at julekonserten med Sølvguttene og The Real Choir var det største høydepunktet. Da ble 260 sitteplasser utsolgt i storsalen i kulturhuset. Ifølge Ragnar gav både denne og de øvrige
konsertene godt med penger til klubbkassa.

Klubben har i alle år forsøkt å få tak i en ekstern foredragsholder til medlemsmøtene. På vårt spørsmål om Ragnar kan trekke fram et spesielt foredrag som gav ham spesielt mye, kommer han raskt fram til Gunnar Sønstebys, aller Kjakan som han var like kjent som, sitt foredrag i kulturhuset. Her ble også lærerne i skolen invitert, og Kjakan gav alle en særdeles interessant kveld. Ragnar minnes at foredraget gjorde det tydelig at hjemmefronten nok var preget av en del interne uenigheter mellom de ulike politiske fløyene i samfunnet på den tida.

I begynnelsen var LC Gjerdrum en klubb kun for menn. Etter en lang prosess tok klubben inn damer, og slik Ragnar ser det var dette en berikelse for klubben. I dag er det i LC Gjerdrum ingen skiller på damer og menn i klubben. Gjennom sine 45 år som medlem i klubben, har Ragnar innehatt de fleste verv. Han har blant annet vært president, kasserer og revisor, men han har alltid likt spesielt godt aktiviteter som har med salg å gjøre. Derfor har Ragnar helt fram til nå hatt et stort ansvar under den landsomfattende Tulipanaksjonen for salg av tulipaner til bedrifter. Som et eksempel på Ragnars interesse for salg, kan det nevnes at da det for få år siden gikk trått med salget til privatkunder, tok Ragnar fram sin adressebok, og vips var alle tulipanene plutselig utsolgt!

Lions er organisert slik at det alltid er behov for verv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ragnar forteller at han alltid har vært mest opptatt av det lokale. Derfor har han ikke engasjert seg i verv utenfor klubben. Kameratskap, frivillighet og de lokale aktivitetene, har vært Ragnars drivkraft for å være Lionsmedlem. Han synes også at å være medlem i Lions gir en overkommelig belastning, noe som har gjort det mulig å tilhøre en frivillig organisasjon så lenge. I samtalen med Ragnar kommer det tydelig fram at Lions har vært en viktig del av hans liv.

Når vi spør Ragnar om han kan beskrive et Lionsmedlem, trenger han ikke betenkningstid. -Du må like å bidra til felleskapet, enten lokal eller nasjonalt, og du må like å engasjere deg i lokalsamfunnet. I tillegg må du like organisasjonslivet, samt at du må være sosialt anlagt, er Ragnars mening om dette spørsmålet. Vi spurte også Ragnar om hva han mener klubben har betydd, og betyr, for bygda. Her svarer Ragnar at han er rimelig sikker på at klubben har et godt rykte i bygda, både gjennom klubbens synlige aktiviteter og gjennom de lokale bevilgningene. På anmodning om å trekke fram en lokal bevilgning som klubben bør være spesielt stolt av, er Ragnar tydelig på at klubbens bidrag til etableringen av det såkalte «Miljøverkstedet» på Veståsen skole er noe han setter høyt. Her var Steinar Hansen primus motor i klubben for å få til dette, og Ragnar er overbevist om at tiltaket kom veldig mange elever til stor nytte. Dessverre gikk miljøverkstedet inn etter noen år som følge av manglende kommunale bevilgninger.

Lions opplever at det over hele landet er utfordringer med å rekruttere nye medlemmer. Dette tror Ragnar delvis henger sammen med de mange tilbudene i samfunnet som gjør at vi mennesker ofte havner i ei tidsklemme, samt at det for mange kan handle om både manglende tid og vilje til frivillig innsats. Folk prioriterer heller tida det som er tilfredsstillende her og nå, er Ragnars syn på dette. Som et eksempel trekker han fram det faktum at i de tidlige Lionsårene var det alltid fullt oppmøte ved alle sosiale arrangementer. I dag er dette vanskeligere, noe som kanskje indikerer at det sosiale var viktigere tidligere. Men Ragnar ser likevel ikke mørkt på det. Han tror det alltid vil være folk som er villige til å bidra med frivillig innsats i lokalsamfunnet.

Tirsdag fyller altså vårt spreke chartermedlem 80 år. Vi antar at friluftsinteresser som orientering, terrengløp, ski og sykkel har bidratt til å holde Ragnar så sprek. Flere lengre årlige opphold med mye gåing i Spania, har også bidratt som et helsefremmende tiltak. Mange vil sikkert nikke gjenkjennende når vi forteller at Ragnar også er en ihuga golfmann. Og det er sannsynligvis ikke overraskende at han er sponsoransvarlig i Gjerdrum golfklubb! Når vi spør hvordan den runde dagen skal feires, forteller Ragnar at det på selve dagen ikke vil bli noen stor markering. Men på ettersommeren vil det bli en burdagssamling med familien. Denne består av kone, to sønner, svigerdøtre og fire barnebarn i alder fra 27 til midt i barneskoleløpet. 

Vi i Lions Club Gjerdrum ønsker Ragnar til lykke med den store dagen, og vi håper at han finner glede i å være Lionsmedlem også i de kommende årene!